คณะมนุษยศาสตร์

ไม่ระบุ

  ไม่ระบุ

  เลือกทั้งหมด
   
Marvel of the three-Tiered stage : The pleasant sound pavilion
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2549
 • ชื่อวารสาร Chinese Studies Journal (Thailand)
 • ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 185-218
 • ผู้แต่ง ศศิพร เพชราภิรัชต์ ,
   
พรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
 • ประเภทเอกสาร บทความอื่นๆ ปีพิมพ์ 2542
 • หน้า หน้า 13-80
 • ผู้แต่ง อรไท ผลดี ,
   
ชื่อสกุลที่ถูกต้องของปลาบึก
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2533
 • ชื่อวารสาร วารสารการประมง
 • ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 299-301
 • ผู้แต่ง ศรีจันทร์เพ็ญ ชูขจร ,