คณะมนุษยศาสตร์

บทความรู้ทั่วไป

  บทความรู้ทั่วไป

  เลือกทั้งหมด
   
กัลยาณิวัฒนานุสาวรีย์
   
รำไพพระยศยิ่งฟ้า
   
The unfolding of language: The evolution of mankind's greatest invention
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์
 • ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 260-265
 • ผู้แต่ง นฤดล จันทร์จารุ ,
   
การสื่อสารในองค์การ
   
บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก-ถอดรูป
 • ประเภทเอกสาร บทความอื่นๆ ปีพิมพ์ 2558
 • หน้า หน้า 303-314
 • ผู้แต่ง ไม่ระบุ ,
   
72 ปี มก. ผู้ใหญ่ลีกับนางมา และ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2558
 • ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์
 • ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 7-26
 • ผู้แต่ง กุลวดี มกราภิรมย์ ,