บทความในวารสาร

  บทความในวารสาร

  เลือกทั้งหมด
   
Prevalence and antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern Thailand
   
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ไฮโดรจีเนสและไนโตรจีเนสในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย
   
Prevalence and antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern Thailand
   
Recombinant Polyamine Binding Protein of Synechocystis sp. PCC 6803 Specifically Binds to and Is Induced by Polyamines
   
Relationship of parasites and pathogens diversity to rodents in Thailand
   
Antimicrobial resistance in Escherichia coli from hospitalized and kennel dogs by agar disc diffusion (Bauer-Kirby) test
   
Absorption and residue depletion of sulfadimethoxine and ormetoprim in tiger shrimp, Penaeus monodon, following medicated feed treatment
   
Absorption and residue depletion of sulfadimethoxine and trimethoprim in tiger shrimp, Penaeus monodon, after medicated feed treatments
   
Disposition of sulfadimethoxine and ormetoprim after intramuscular and oral administration to tiger shrimp, Penaeus monodon
   
Disposition of sulfadimethoxine and trimethoprim after intramuscular and oral administration to tiger shrimp, Penaeus monodon