ขนมสุุนัขเพื่อสุขภาพเสริมคุณค่าสารอาหารจากยีสต์และผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา

 • ขนมสุุนัขเพื่อสุขภาพเสริมคุณค่าสารอาหารจากยีสต์และผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา

 • 2558

 • ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
  ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

 • บทความอื่นๆ

 • เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 105-106

 • 408 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • Q55-สารเจือปนในอาหารสัตว์

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • สุุนัข;ขนมสุุนัข;ผงโรยข้าวคลุก;การผลิต;ส่วนผสม;แคลเซียมอินทรีย์;กาบา;สารเสริม;คุณค่าทางอาหารสัตว์

 • [1] ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [2] ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

229    66

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม