กระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์

 • กระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์

 • 2558

 • ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

 • บทความอื่นๆ

 • เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 107-108

 • 408 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • U30-วิธีการวิจัย

 • จุลินทรีย์;การสร้างก๊าซไฮโดรเจน;แผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์;กระบวนการทดสอบ

 • [1] ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)

120    60

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม