บทความรู้ทั่วไป

  บทความรู้ทั่วไป

  เลือกทั้งหมด
   
สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจากท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านในอำเภอสุขสำราญและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
   
ปลาทะเลจากท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์คุระบุรี จังหวัดพังงา
   
รำสกัดและรำสาลี
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ
 • ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 324 หน้า 116-118
 • ผู้แต่ง วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ ,
   
รำสกัดและรำสาลี
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร สัตว์บก
 • ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 280 หน้า 91-93
 • ผู้แต่ง วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ ,
   
เทคนิคการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ทางเลือกในการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตอาหาร
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์
 • ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 51-52
 • ผู้แต่ง กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ,
   
เครื่องทอดสุญญากาศ
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์
 • ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 48-50
 • ผู้แต่ง เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ,
   
การปลูกกล้วยเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์
 • ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 44-46
 • ผู้แต่ง มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ,