หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 128 หน้า

 • http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/handle/003/26705

 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ประวัติ;การจัดตั้ง;นิทรรศการ;การอนุรักษ์;การรวบรวมประวัติศาสตร์

 • [1] ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] ริชาร์ด เจมส์ โกล์ดริค เจ อาร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ)

 • [1] Phaitoon Ingkasuwan
  [2] Richard James Goldrick, JR.

1,328    112

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม