สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก (คลังความรู้รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

  เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด

  ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด