พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

 • 2542

 • - ไม่พบข้อมูล

 • หนังสือ

 • 974-272-146-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 287 หน้า

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ร.9;พระมหากษัตริย์;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;พระราชดำรัส;พระบรมราโชวาท;พระราชกรณียกิจ;พิธีพระราชทานปริญญาบัตร;จดหมายเหตุ;ประวัติศาสตร์;ราชวงศ์จักรี

 • King;Bhumibol Adulyadej;King Bhumibol Adulyadej Rama 9;His Majesty King Bhumibol Adulyadej;Kasetsart University;Royal words;Royal guidance;Royal duties

85    62


  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม