วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ( ปี 2558 )

โครงสร้างเสียงและการประเมินประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอันดับกบ-เขียด (Order Anura) โดยใช้เสียงร้องในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า 81-89

ทรงวิทย์ ดีสีใส | วิจักขณ์ ฉิมโฉม | ประทีป ด้วงแค | บุญชู ธงนำชัยมา |

รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 336-7

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University