การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การอภิปรายและการบรรยายพิเศษ ( ครั้งที่ 37, สาขา02 ,2543 )