เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 50, สาขา11 ,2555 )

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเชื่อมความต้านทานแบบจุดที่มีต่อการรับแรงดึงเฉือนสำหรับเหล็กกล้าชนิดแผ่นเคลือบโลหะผสมสังกะสีแบบจุ่มร้อนและอบ SGCD1

หน้า หน้า 26-33

โยธิน จันทร์ทอง | กรรณชัย กัลยาศิริ | สกนธ์ คล่องบุญจิต |
การออกแบบสกรูอาร์ชิมีดีสที่เหมาะสมสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า ลำน้ำแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 52-59

จัตวา จันทร์สุวรรณ | จงจิตร์ หิรัญลาภ | ณัฐกฤช อัสนี |
แบบจำลองไดอิเลคตริกหลายชั้นของผลปาล์มสำหรับการอบแห้งด้วยวิธีคลื่นไมโครเวฟ

หน้า หน้า 68-75

กฤษฎา พวงสุวรรณ | มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ | ชาคริต ทองอุไร |
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการแล่นประสานแบบมิกที่มีต่อค่าความต้านแรงดึงรอยแล่นประสานระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกับอลูมิเนียมอัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

หน้า หน้า 76-85

อรรคภูมิ วรรณปราการ | กรรณชัย กัลยาศิริ | ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม |