เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 53, สาขา06 ,2558 )

Purification and characterization of alkaline protease from Brevibacterium luteolum strain D1

หน้า p. 839-846

Udomsin Rattanaphan | Sinthuwat Ritthitham |
Javanese halal food supply chain performance

หน้า p. 847-854

Bachtiar, Wildan Fajar | Ravipim Chaveesuk | Thanit Puthpongsiriporn | Guritno, Adi Djoko |
Effects of extraction using moderate electric field on antioxidant properties from Riceberry bran

หน้า p. 963-970

Piyorot Pongkasamepornkul | Pitiya Kamonpatana |
Tofu-ball production from spherification technique using sodium alginate

หน้า p. 1050-1057

Wanvimon Pumpho | Yuporn Puechkamutr |
Starch digestibility of hydrothermally treated germinated brown rice to regulate blood glucose level

หน้า p. 1058-1065

Weeranut Wanwarothorn | Prisana Suwannaporn | Lai Lih-Shiuh |
Lifestyle, attitude, and consumption behavior of consumers in Jakarta towards imported juice products

หน้า p. 1114-1120

Aldian Farabi | Ravipim Chaveesuk |
Effect of washing on quality improvement of mechanically deboned chicken meat

หน้า p. 1138-1144

Cho Cho Thein | Kanithaporn Vangnai |
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารกันหืนชนิดเดี่ยวและผสมของ Ethoxyquin, Butylated hydroxytoluene และ G1000

หน้า หน้า 831-838

ไอสยา หิรัญรัตน์ | นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ | กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ |
การพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร

หน้า หน้า 855-862

สัญญา จงเจษฎ์ | สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา |
การทำไร้เชื้อทางเคมีของการหมักเอทานอลด้วย Saccharomyces cerevisiae Sc90

หน้า หน้า 865-872

นงรักษ์ เขียนปัญญา | ศมลวรรณ หวานใจ | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |