การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 1 (สาขาพืช) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ ( ครั้งที่ 01, สาขา01 ,2505 )