การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ ( ครั้งที่ 16, สาขา01 ,2521 )

การคาดคะเนปริมาณฟอสฟอรัสรูปต่างๆ และฟอสฟอรัสที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างง่ายๆ สำหรับดินนาภาคกลางที่อาจไม่เคยได้รับปุ๋ยมาก่อน

หน้า หน้า 1

ไพบูลย์ ประพฤติธรรม | สาคร ผ่องพันธ์ |
ระดับวิกฤตและระดับเริ่มแสดงอาการขาดพอแตสเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในดินมวกเหล็กพัฒนานิคม ชัยบาดาล ลำนารายณ์ กำแพงแสน ตาคลี และลพบุรี

หน้า หน้า 7

ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ |