รวมเรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาพืช ครั้งที่ 20 อาคารศูนย์เรียนรวม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา01 ,2525 )

การผลิตพันธุ์มะนาวที่ปราศจากเชื้อทริสที่ซ่าไวรัส

หน้า หน้า 1

สุพัฒน์ อรรถธรรม | ศิริวรรณ คุณากร | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ | ยุพา มงคลสุข | เลขา มาโนช |