การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา04 ,2526 )