การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา11 ,2529 )