ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae 113 433 2559
การยืดอายุการเก็บของหอยแครง (Anadara granosa) ลวกโดยใช้สภาพบรรยากาศดัดแปร 48 255 2551
การยืดอายุการเก็บรักษาสันในไก่ปรุงสุกโดยใช้การบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร 11 252 2551
คุณสมบัติของเลือดไก่ผงและพลาสมาผงที่ได้จากกระบวนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ 27 223 2545
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata) 13 153 2553
ผลของน้ำมันหอมระเหยกะเพราในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งแช่เย็นเก็บรักษาภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร 9 134 2556
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิที่ถูกกักเก็บในแป้งดัดแปรต่อการมีชีวิตรอดของ Staphylococcus aureus ที่ใส่ลงไปในลูกชุบ 25 61 2554
ผลของระยะเวลาการลวกและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง 10 55 2550
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาปลาตาหวานในน้ำแข็งต่อสมบัติของโซลและลูกชิ้นปลา 16 60 2547
ผลของวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพแยมสตรอเบอรี่ 13 130 2536
ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจากกากมะเขือเทศ 17 170 2550
สมบัติทางกายภาพของน้ำนมถั่วเหลืองผงและคืนรูปที่ผ่านกรรมวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย 32 59 2546
เพิ่มเติมโดย Google Scholar