ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae 126 447 2559
การยืดอายุการเก็บของหอยแครง (Anadara granosa) ลวกโดยใช้สภาพบรรยากาศดัดแปร 49 258 2551
การยืดอายุการเก็บรักษาสันในไก่ปรุงสุกโดยใช้การบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร 12 255 2551
คุณสมบัติของเลือดไก่ผงและพลาสมาผงที่ได้จากกระบวนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ 28 226 2545
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata) 15 159 2553
ผลของน้ำมันหอมระเหยกะเพราในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งแช่เย็นเก็บรักษาภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร 9 136 2556
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิที่ถูกกักเก็บในแป้งดัดแปรต่อการมีชีวิตรอดของ Staphylococcus aureus ที่ใส่ลงไปในลูกชุบ 25 62 2554
ผลของระยะเวลาการลวกและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง 11 58 2550
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาปลาตาหวานในน้ำแข็งต่อสมบัติของโซลและลูกชิ้นปลา 16 62 2547
ผลของวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพแยมสตรอเบอรี่ 13 139 2536
ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจากกากมะเขือเทศ 18 180 2550
สมบัติทางกายภาพของน้ำนมถั่วเหลืองผงและคืนรูปที่ผ่านกรรมวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย 33 62 2546
เพิ่มเติมโดย Google Scholar