สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 • สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 • 2558-05-18-2560-04-10

 • เอกสารลายลักษณ์

 • ประกันคุณภาพ

 • สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้งในส่วนของการดำเนินงาน นโยบายและการบริหารงาน และงานที่ดำเนินงานในช่วงรักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 3 รวมถึงผลการบริหารงานโดยใช้หลักการ KU++ Super plus

 • ผลการดำเนินงาน;รายงานการประชุม;คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;KU++ Super plus;นโยบาย;สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ปี 2558;ปี 2560

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Close

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

17    5


  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม