ภาพนักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ภาพนักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์

 • 2561-01-05

 • ภาพ/วีดีโอ

 • โสตทัศนจดหมายเหตุ

 • นักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • นักเรียน;โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์;นครศรีธรรมราช;ศึกษาดูงาน;เยี่ยมชม;คณะสัตวแพทยศาสตร์;ปี 2561

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

274    189


  Export

  ค้นเพิ่มเติม