คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรม เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Smart PMS)

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรม เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Smart PMS)

 • 2561-01-29

 • ภาพ/วีดีโอ

 • โสตทัศนจดหมายเหตุ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรม เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Smart PMS) วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • อบรม;ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน;คณะสัตวแพทยศาสตร์;ปี 2561;อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

 • Smart PMS

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

26    41


  Export

  ค้นเพิ่มเติม