3 ทศวรรษ อก. มก. จากโรงกระเจี๊ยบสู่อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 3 ทศวรรษ อก. มก. จากโรงกระเจี๊ยบสู่อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2553

 • หนังสือ

 • เอกสารพิเศษ / หนังสือ

 • 30 AGRO-INDUSTRY KASETSART UNIVERSITY หนังสือที่ระลึกครบรอบ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประวัติคณะ ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ทำเนียบคณบดี

 • 3 ทศวรรษ อก. มก. จากโรงกระเจี๊ยบสู่อาคาร 5;ครบรอบ;30 ปี;คณะอุตสาหกรรมเกษตร;ประวัติคณะ;ทำเนียบ;คณบดี

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

404    87


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม