คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2557

 • หนังสือ

 • เอกสารพิเศษ / หนังสือ

 • หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์คณะประมง มีประวัตีความเป็นมาของคณะประมง ผลการดำเนินงานของคณะประมง ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

 • ประวัติ;ผลการดำเนินงาน;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;คณะประมง;ปี 2557

 • คณะประมง

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

319    61


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม