คำสั่ง สวพ.มก. ที่ 53/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

 • คำสั่ง สวพ.มก. ที่ 53/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

 • 2554-12-08

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • แต่งตั้ง นางสาวนงณพชร คุณากร เป็นผู้จัดการอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

 • คำสั่ง สวพ.มก. ที่ 53/2554;แต่งตั้ง;สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.;นงณพชร คุณากร;ผู้จัดการอาคาร;อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง;ปี 2554

 • สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

50    18


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม