เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน: เพลงประจำสถาบันฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

 • เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน: เพลงประจำสถาบันฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

 • 2552

 • ประเสริฐ ณ นคร

 • บทความอื่นๆ

 • 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 123

 • 135 หน้า

 • เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน;เนื้อร้อง;ทำนอง

 • [1] ประเสริฐ ณ นคร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

202    48

  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม