ชื่อเอกสาร

 • Biochemical and hormonal profiles in buffaloes with retained fetal membranes

 • 2019

 • Sandeep Indurkar
  R.P. Tiwari
  Meenu Dubey
  J.R. Khan
  G.K. Mishra

 • บทความในวารสาร

 • Buffalo Bulletin

 • Vol. 38 NO. 1 Page 35-39

 • http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu/article/view/188

 • en

 • L50-ชีวเคมีของสัตว์

 • กระบือ;ชีวเคมี;ฮอร์โมน;เยื่อหุ้มทารกในครรภ์;อินเดีย

 • Water buffaloes;Biochemistry;Hormones;Foetal membranes;India

 • Buffalo;Bubalus bubalis;Biochemistry;Hormone;Fetal membrane retention;Incident;India

 • The present study was designed to investigate the incidence of retention of fetal membranes (RFM) on 605 buffaloes at 2nd to 5th calving with normal calving, premature birth and abortion. The normally calved buffaloes with retention of fetal membranes (after 12 h) were randomly classified in treatment (n = 6) and control (n = 6) groups. The buffaloes in treatment group were administered Dinoprost (PGF2 alpha analogue, 25 mg), Meloxicam (anti-inflammatory drug 0.5 mg/kg body weight,), Oxytetracycline (Broadspectrum antibiotics, 5 mg/kg body weight) intramuscularly and intravenous calcium therapy (Calcium gluconate, 1.86 percent w/v, Magnesium hypophosphite, 5 percent w/v, Dextrose anhydrous, 20 percent w/v, Chlorocresol 0.1 percent w/v, 450 ml) after 12 after calving. The incidence of retention of fetal membranes in buffaloes was 9.98 percent, 34.61 percent and 46.87 percent in normal calving, premature birth and abortion, respectively. The overall incidence of RFM was 14.04 percent. There was significant rise in the level of calcium (P LT 0.01), phosphorus (P LT 0.05) and magnesium (P LT 0.05) on day 30 and day 45 in treatment than control group. However, there was no significant difference observed in level of glucose, NEFA and progesterone between treatment and control group on day 0, 30 and 45. RFM is considered as one of the major problem with higher incidence in premature birth and abortions by ultimately affecting the reproductive efficiency in buffaloes.

 • [1] Sandeep Indurkar (Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Gynaecology and Obstetrics)
  [2] R.P. Tiwari (Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Gynaecology and Obstetrics)
  [3] Meenu Dubey (Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Animal Nutrition)
  [4] J.R. Khan (Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Physiology)
  [5] G.K. Mishra (Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Gynaecology and Obstetrics)

28 87

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Sandeep Indurkar and others. (2019). Biochemical and hormonal profiles in buffaloes with retained fetal membranes.  Buffalo Bulletin, 38 (1) ,35-39

Sandeep Indurkar and others. "Biochemical and hormonal profiles in buffaloes with retained fetal membranes" Buffalo Bulletin, 38, 2019, 35-39.

Sandeep Indurkar and others. "Biochemical and hormonal profiles in buffaloes with retained fetal membranes" Buffalo Bulletin .38.1 (2019):35-39.print.