• อังกฤษ

 • L02-อาหารสัตว์

 • กระบือ;Pennisetum purpureum;องค์ประกอบทางเคมี;ปริมาณน้ำหนักแห้ง;อาหารหยาบ;อินเดีย

 • Water buffaloes;Pennisetum purpureum;Chemical composition;Dry matter content;Roughage;India

 • กระบือ;ควาย;หญ้าเนเปียร์;องค์ประกอบทางเคมี; ความสามารถในการย่อยสลาย;ปริมาณน้ำหนักแห้ง;อาหารหยาบ;อินเดีย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Napier1;APBN1;Chemical composition;IVDMD;EDDM;ERDP;Degradability;Dry matter;Roughage;India

 • Andhra Pradesh Bajra Napier1 (APBN1) variety of hybrid napier was evaluated for its fodder quality traits using chemical, in vitro and in-sacco techniques. OM, CP, EE, total carbohydrates and TA content of APBN1 variety of hybrid napier were 89.38, 14.98, 2.58, 16.17 and 10.62 percent, respectively on DM basis. Fiber fractions, NDF, ADF, hemi cellulose, cellulose, lignin and silica content were 68.8, 36.2, 32.6, 29.9, 5.7 and 0.63 percent, respectively. The calcium, phosphorus, content were 0.09, 0.7 percent, respectively and the trace element, iron, Zinc and molybdenum content in APBN1 were 341.76, 106.38 and 538.51 ppm, respectively. The IVDMD value of APBN1 was 61.4 percent, when incubated with buffalo rumen liquor. In-sacco studies revealed that the effective degradable DM (EDDM) and protein of APBN1 variety of hybrid napier was 57.8 and 34.0 percent, respectively. This study concluded that APBN1 could be used as a good roughage and alternative to existing green fodders for ruminants.

 • [1] Senthilkumar Panneerselvam (Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Chennai (India). Mecheri Sheep Research Station)
  [2] Ramana Reddy Yerradoddi (P.V. Narasimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad (India). College of Veterinary Science. Department of Animal Nutrition)
  [3] Ramesh Suddala (P.V. Narasimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad (India). College of Veterinary Science. Department of Animal Nutrition)
  [4] Nagalakshmi Devanaboyina (P.V. Narasimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad (India). College of Veterinary Science. Department of Animal Nutrition)

14 17

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Senthilkumar Panneerselvam, Ramana Reddy Yerradoddi, Ramesh Suddala และ Nagalakshmi Devanaboyina. (2563). Chemical composition, in vitro and in-sacco degradability of dry matter of APBN1. Buffalo Bulletin. 39(3), 293-297.


Senthilkumar Panneerselvam, Ramana Reddy Yerradoddi, Ramesh Suddala & Nagalakshmi Devanaboyina. (2020). Chemical composition, in vitro and in-sacco degradability of dry matter of APBN1. Buffalo Bulletin. 39(3), 293-297.

Senthilkumar Panneerselvam and others. "Chemical composition, in vitro and in-sacco degradability of dry matter of APBN1" Buffalo Bulletin, 39, 2020, 293-297.

Senthilkumar Panneerselvam, Ramana Reddy Yerradoddi, Ramesh Suddala และ Nagalakshmi Devanaboyina. (2563). Chemical composition, in vitro and in-sacco degradability of dry matter of APBN1. Buffalo Bulletin. 39(3), 293-297.

Senthilkumar Panneerselvam, Ramana Reddy Yerradoddi, Ramesh Suddala และ Nagalakshmi Devanaboyina. Chemical composition, in vitro and in-sacco degradability of dry matter of APBN1. Buffalo Bulletin 2563;3:293-297.


Senthilkumar Panneerselvam, Ramana Reddy Yerradoddi, Ramesh Suddala & Nagalakshmi Devanaboyina. Chemical composition, in vitro and in-sacco degradability of dry matter of APBN1. Buffalo Bulletin 2020;3:293-297.