ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การขยายพันธุ์กล็อกซีเนีย (Sinningia speciosa) โดยเทคนิค Temporary immersion 22 361 2543
การขยายพันธุ์บุกเพื่อการปลูกแบบอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนหัวบนใบ 82 731 2543
การขยายพันธุ์ปอสาด้วยวิธีตัดยอดปักชำ 24 213 2543
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 81 222 2545
การชักนำให้เกิดแคลลัสและการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของบุกเนื้อทราย 196 926 2548
การตรวจหาอนุภาคไวรัสกระเทียมด้วยวิธี IEM และ ELISA 175 172 2535
การตรวจหาไวรัสในเนื้อเยื่อเจริญส่วนยอดและการผลิตกระเทียมปลอดโรค 140 127 2536
การป้องกันและควบคุมอะฟลาทอกซินในข้าวโพด II. การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด 25 186 2534
การผลิตต้นและหัวมันฝรั่งพันธุ์ Spunta ปลอดโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้ความร้อน 84 220 2528
การผลิตพันธุ์มะนาวที่ปราศจากเชื้อทริสที่ซ่าไวรัส 53 129 2525
การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว 117 346 2551
การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นปอสาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมาก 52 238 2541
การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 116 687 2549
การรวบรวมพันธุ์ปอสาจากแหล่งธรรมชาติในประเทศไทยเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ 6 105 2543
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 14 123 2543
เพิ่มเติมโดย Google Scholar